cảnh báo 48mmx30yds

Mã sản phẩm:

Giá mới: 45.000 VNĐ

Giá cũ: 45.000 VNĐ

Mô tả:
Dạng cuộn thành phẩm

Số lượng

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Màu sắc in: vàng, đen

  • Độ dính: 80mic, 100mic …

  • Độ dài: 30Y …

  • Kích thước: 12mm, 24mm, 36mm, 48mm, 60mm, 72mm,   

  • Áp dụng: Dán nhà xưỡng …