bangkeoinchu DHG

Mã sản phẩm:

Giá mới: 22.000 VNĐ

Giá cũ: 23.000 VNĐ

Mô tả:
Màu sắc in: Màu xanh Màu keo: Màu trong Độ dính: 50mic, 55mic … Độ dài: 80Y, 100Y, 150Y, 200Y … Kích thước: 12mm, 24mm, 36mm, 48mm, 60mm, 72mm, Áp dụng: Dán thùng carton, dán kiện hàng, dán sản phẩm …

Số lượng

THÔNG TIN CHI TIẾT

Image title

Image title